Kontakt

Kontakt

Dane spółki:

Nowa Energia Dystrybucja Spółka z o.o.
al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk
NIP: 5851470205
KRS: 0000538945

Biuro Obsługi Klienta:
(9:00 – 14:00) +48 573 000 565
(13:00 – 18:00) +48 573 000 567

Biuro Obsługi Klienta pracuje od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00 – 18:00

Numer alarmowy 24/7: +48 573 000 565
E-Mail: biuro@nowaenergia-dystrybucja.com

Formularz kontaktowy:

ROZWIŃ FORMULARZ

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Nowa Energia Dystrybucja Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 163, 80-266 Gdańsk, wpisaną Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000538945, REGON: 360549359, NIP: 5851470205, o kapitale zakładowym 100 000 zł [Nowa Energia Dystrybucja] Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania w każdym czasie powyższej zgody poprzez kontakt z Nowa Energia Dystrybucja

Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności stosowaną przez Nowa Energia Dystrybucja i akceptuję warunki tam zawarte

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przesłanego zgłoszenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji przesłanego zgłoszenia
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przesłanego zgłoszenia

 

Kiedy należy skontaktować się z numerem alarmowym?

 • gdy zauważysz uszkodzenia zamknięć lub wejść do obiektów energetycznych (np. zerwane klamki, uszkodzone zawiasy, otwarte drzwi do trafostacji)
 • gdy zauważysz, że nie ma prądu na Twoim osiedlu
 • gdy zauważysz nieprawidłowości w pracy układu pomiarowo-rozliczeniowego powodujące brak zasilania lub zagrożenie dla życia i mienia
 • gdy podczas wymiany bezpiecznika przedlicznikowego zerwałeś plombę