Komunikaty

Komunikaty

Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-30

2022-12-30

Informujemy, że wyznaczonym Sprzedawcą z Urzędu na terenie OSD Nowa Energia Dystrybucja jest PGE Obrót S.A z siedzibą w Warszawie.

2022-12-30

Publikujemy listę sprzedawców energii elektrycznej z którymi zawarte mamy Generalne Umowy Dystrybucyjne:

  • Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku
  • Polenergia Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Enefit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • EDP Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • TAURON Sprzedaż sp. z o.o  z siedzibą Kraków
  • PGE Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie

2022-12-30

Informujemy, że wyznaczonym Sprzedawcą Rezerwowym na terenie OSD Nowa Energia Dystrybucja jest PGE Obrót S.A.

2022-09-05

Informujemy o zaplanowanych na dzień 2022-09-07 pracach technicznych na sieci obejmującej obszar ul. Niepołomickiej w Gdańsku, co skutkować może krótkotrwałą przerwą w dostawach prądu (do 30 min).