System rozliczeń

System rozliczeń

Każdego pierwszego dnia miesiąca dokonujemy odczytów liczników u Klientów i na tej podstawie wystawiamy faktury rozliczeniowe za wykorzystaną energię w ubiegłym miesiącu.

Faktury dostarczamy drogą elektroniczną  lub pocztą tradycyjną. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać faktury elektroniczne prosimy o przesłanie informacji na adres biuro@nowaenergia-dystrybucja.com.


Płatności prosimy dokonywać na numer konta:

Bank Zachodni WBK, nr: 37109010980000000129909069

Dane do przelewu:
Nowa Energia Dystrybucja Ujeścisko Sp. z.o.o,
Al. Niepodległości 761/6, 81-838 Sopot

 

Rozliczenie, które przygotowujemy  jest przygotowywane w następujący sposób:

Co oznaczają pozycje występujące na fakturze ?

1)  Refaktura z tytułu energii czynnej  –  z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej zgodnie z aktualnym cennikiem zewnętrznego Sprzedawcy, z którym Dostawca ma zawarta umowę sprzedaży energii elektrycznej.

2) Koszty zarządzania siecią, liczone zgodnie z następującym wzorem:

Kd = (Ssd*mc)+(Szd*kWh)

gdzie:
Kd –koszty całkowite  z tytułu świadczenia usług dystrybucji;
Ssd – stawka stała opłaty dystrybucyjnej, wyrażona w zł  za miesiąc - 12,20 zł/m -c;
mc  – ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym;
Szd –stawka zmienna opłaty dystrybucyjnej, wyrażona w zł za kWh – 0,2489  zł/kWh;
kWh –ilość kilowatogodzin, zużytych w danym okresie rozliczeniowym przez Odbiorcę.

Opłaty wynikają  z zapisów zawartych w  § 4 w   UMOWIE O ŚWIADCZENIU USŁUG DYSTRYBUCJI I ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII, dotyczącym Zasad rozliczeń z Odbiorcami.

 

Podgląd dokumentów: ( kliknij w link)

 


Jeśli macie Państwo pytania do otrzymanej faktury rozliczeniowej prosimy o kontakt  z biurem pod numerem: 58 738 08 39.